Kultúra a zábava v Piešťanoch a okolí

Piešťany a okolie / Kultúra a zábava v Piešťanoch a okolí


Mesto Piešťany každoročne priláka stovky návštevníkov, ktorí sem prichádzajú za rekreáciou a oddychom. To, čo robí toto mesto atraktívnym, však nie je len jeho poloha, príjemné podnebie, nádherné parky, ale aj bohatý kultúrny a spoločenský život, ktorý dotvára charakter kúpeľného mesta. Počas celého roka v Piešťanoch prebiehajú významné podujatia mestského, celoslovenského i medzinárodného významu. Konajú sa tu hudobné festivaly, filmové prehliadky, súťaže rozhlasových hier, v posledných rokoch je čoraz bohatšia ponuka koncertov či výstav výtvarného umenia. Počas letnej sezóny ožívajú terasy, hudobné pavilóny i pešia zóna hudbou a tancom rôznych žánrov, pouličnými divadlami, výstavami, ukážkami ľudových remesiel a kultúry. Okrem kultúrnych podujatí v meste je možné navštíviť aj rôzne atrakcie a zaujímavé miesta v jeho okolí.


Kultúrne inštitúcie a organizácie na území mesta

Balneologické múzeum Piešťany
Beethovenova 5, Piešťany, tel.: 033 / 772 28 75
www.balneomuzeum.sk, balneomuzeum@zupa-tt.sk

Balneologické múzeum v Piešťanoch sa špecializuje na dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska, ako aj na históriu regiónu Piešťan. Jeho súčasťou je aj historická expozícia vo Vile Dr. Lisku a Pamätná izba Ivana Krasku. Okrem stálych expozícií realizuje Balneologické múzeum i rozsiahlu výstavnú a vydavateľskú činnosť. V roku 2010 bola sprístupnená nová archeologická expozícia v hlavnej budove múzea.


Dom umenia Piešťany
Nábrežie I. Krasku 1, Piešťany, tel.: 033 / 762 55 71
www.domumenia-piestany.sk, dom-umenia@slovanet.sk

Dom umenia je dejiskom koncertného života, ale aj ďalších rozmanitých kultúrno-spoločenských aktivít: divadla, filmu, televíznych show, kongresov, výstav a pod. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí Piešťanské randezvous a Piešťanský festival.


Kursalon - Kúpeľná dvorana
Beethovenova 5, Piešťany, tel.: 033 / 775 73 51
www.kursalon.sk, kursalon@kursalon.sk

Historická budova s terasou v mestskom parku, kde sa odohráva množstvo kultúrno-spoločenských podujatí - koncerty, tanečné večery, výstavy, divadelné predstavenia a pod. Veľká sála je zdobená štyrmi veľkoformátovými reprodukciami historických fotografií zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch, realizovanými fotografom Fedorom Nemcom. Kursalon zároveň funguje ako miesto stretnutí Piešťanského fotoklubu, ktorý už niekoľko rokov organizuje podujatie Park foto Piešťany. Súčasťou priestorov Kursalonu sa stala aj Art Jazz Gallery, pôvodne sídliaca na pešej zóne.


Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská 19, Piešťany, tel.: 033 / 772 59 82, fax: 033 / 772 23 90
www.kniznica.sk, info@kniznica.sk

Okrem základných knižničných, informačných a výpožičných služieb pôsobí ako komunitné centrum - organizuje množstvo kultúrno-vzdelávacích podujatí regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu (besedy, prednášky, semináre, výstavy, tvorivé dielne, divadelné predstavenia...). Je známa svojimi projektovými programami, ktoré sú orientované na podporu čítania detí a mládeže i celoživotného vzdelávania. Medzi najvýznamnejšie projekty Mestskej knižnice patrí Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe, Túlavá knižnica a Piešťany v pohybe.


Piešťanské informačné centrum
Pribinova 2, Piešťany, tel.: 033 / 771 96 21, 033 / 771 96 22
www.pic-piestany.sk, info@pic-piestany.sk

Stredisko mestskej knižnice, ktoré poskytuje obyvateľom i návštevníkom mesta okrem širokého spektra informačných služieb aj možnosť kultúrneho zážitku v podobe rôznych podujatí - besied s cestovateľmi, prezentácií kníh, výstav a pod.


Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A. Dubčeka 27, Piešťany, tel.: 033 / 772 53 75
www.msks-piestany.sk, msks@msks-piestany.sk

Kultúrna inštitúcia, ktorej poslaním je organizovanie kultúrno-výchovných aktivít pre všetky vekové kategórie. Medzi najvýznamnejšie podujatia patria Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Piešťanské hody, Piešťanské Vianoce a iné.


Kultúrne a spoločenské centrum Fontána
Beethovenova 2, Piešťany, tel.: 033 / 771 89 90, fax: 033 / 771 89 91
www.fontana-piestany.sk, kino@fontana-piestany.sk

Okrem viacúčelovej kinosály sa tu nachádza aj výstavná sieň, v ktorej sa konajú pravidelné výstavy domácich i zahraničných výtvarných umelcov. Medzi najvýznamnejšie projekty patrí Socha piešťanských parkov.


Agentúra MMI s.r.o.
M. Waltariho 7, Piešťany, tel.: 0905 544 597
www.mmi.sk, info@mmi.sk

Organizuje významné celoslovenské kultúrne a športové podujatia.


Agentúra Duna s.r.o. Pod Párovcami 165, Piešťany, tel. / fax: 033 / 77 297 15
www.agenturaduna.sk, agenturaduna@agenturaduna.sk

Umelecká a reklamná agentúra organizujúca rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, o. i. festivaly Topfest, Červeník, Topfest Tour alebo Lodenica.


Vojenské historické múzeum
Žilinská cesta 6545, Piešťany, tel.: 033 / 791 38 04
www.vhu.sk, vhmpiestany@vhu.sk

Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého vojenského letiska v Piešťanoch. Expozícia predstavuje vyše sto kusov ťažkej i ľahkej techniky, lietadlá a vrtuľníky z výzbroje Československej armády od roku 1945 do roku 1992.


Súkromné etnografické múzeum Za Krakovskú bránu
Dolná 80/41, Krakovany, tel.: 033 / 779 89 98
www.zakrakovskubranu.sk, zakrakovskubranu@centrum.sk

Celá expozícia múzea dokumentuje život nielen obyvateľov obce Krakovany, ale aj priľahlých dedín. V hospodárskej časti sú nainštalované nástroje a pracovné náradia, ktoré sa v minulosti používali pri obrábaní pôdy, spracovávaní potravín a pri vykonávaní rôznych hospodárskych a domácich prác.


Classic Car Museum
Na výhone 338, Moravany nad Váhom, tel.: 0905 722 290
www.vcc-piestany.sk, info@janhornak.sk

Stála výstava vozidiel - veteránov s možnosťou prenájmu alebo vyhliadkovej jazdy v okolí.


Matúšovo kráľovstvo miniatúr
Podolie (areál ZŠ), tel.: 033 / 774 05 48, 032 / 743 75 05
www.matusovo-kralovstvo.sk, parkminiatur@matusovo-kralovstvo.sk

Park modelov dobových rekonštrukcií slovenských hradov a pamiatkových objektov v mierke 1:50. V jeho areáli si môžete pozrieť modely hradov, zámkov a drevených kostolíkov.


Ďalšie zaujímavosti a atrakcie v Piešťanoch a okolí

Kúpeľný Sandor vozík

Dvojkolesový ručne ťahaný vozík, pomenovaný po zakladateľovi piešťanských kúpeľov Sandorovi Alexandrovi Winterovi, ktorý sa v minulosti používal na prevoz kúpeľných hostí. Obyvateľom i návštevníkom mesta táto atrakcia pripomína kúpeľnú atmosféru Piešťan a poskytuje jedinečný zážitok. Od júla 2009 je vozík možné prenajať, bližšie informácie na www.hotelsandor.sk


Busta Alexandra Wintera

Busta budovateľa piešťanských kúpeľov Alexandra (Sandora) Wintera od piešťanského výtvarníka Dávida Švorca, ktorá bola pri príležitosti stretnutia potomkov rodiny Winterovcov v máji 2011 osadená na budove štvorhviezdičkového Hotela Sandor Pavillon.


Plavba loďou po vodnej nádrži Sĺňava
Nábrežie Ivana Krasku, Piešťany, tel: 033 / 762 76 18, 0905 250 164
www.plavbylodou.szm.com

Hodinová plavba loďou po Váhu počas mesiacov apríl až október.


Piešťanský expres
Calma, s.r.o., Pri kolíske 4, 831 06 Bratislava, tel: 0905 613 682 www.piestanskyexpres.sk, calma@stonline.sk

Vláčik pre 22 sediacich cestujúcich, ktorý premáva sezónne od apríla do októbra na trase centrum - Kúpeľný ostrov - mestský park.


Najvýznamnejšie podujatia

Astrofilm

Prehliadka filmov o astronómii a kozmonautike. Okrem prehliadky filmov býva podujatie obohatené o besedy, workshopy, výstavy a prezentácie účastníkov.
Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo, tel: 035 / 245 11 10, www.astrofilm.sk, marian.vidovenec@suh.sk


Bažant Kinematograf

Originálne kočovné open-air kino, ktoré navštívi počas prázdninových mesiacov takmer tridsať slovenských miest. Predstavenia sa realizujú zo štýlových retro-autobusov typu Škoda RTO, z ktorých sa premieta na mobilné kino plátno.
Public Research, s.r.o., Grösslingová 51, 811 09 Bratislava, www.kinematograf.sk, info@kinematograf.sk


Carat Tuning Party

Najväčšia slovenská motoristická dvojdňová akcia charakteritická špičkovými autami, ktorá sa koná počas leta na piešťanskom letisku.
Carat Agency, s.r.o., Pribinova 25/4195, 811 09 Bratislava, www.carattuningparty.sk, carattuningparty@gmail.com


Cinematik

Medzinárodný filmový festival prináša veľké množstvo kvalitných filmov, zaradených do súťažných a nesúťažných sekcií. Súčasťou festivalu bývajú sprievodné podujatia - výstavy mladých umelcov, koncerty hudobných kapiel, vystúpenia DJ-ov, prednášky a iné.
MFF Piešťany, o.z., Bitúnková 23, 900 31 Stupava, tel: 0948 445 565, www.cinematik.sk, info@cinematik.sk


Lodenica

Hudobný festival, na ktorom sa už viac ako 10 rokov koncom leta stretávajú milovníci country a folku. V rámci svojho programu ponúka množstvo vystúpení známych i menej známych interpretov tohto žánru.


Dračie lode na Váhu

Preteky tzv. dračích lodí v tvare otvoreného kanoe, ozdobených vpredu dračou hlavou a vzadu chvostom, s posádkou 15 - 20 mužov a žien sediacich v dvoch radoch, ktoré majú svoj pôvod v starovekej Číne.
Neptun klub - Povodie Váhu Piešťany, Ing. Milan Koščál, tel: 0903 711 623, www.dracielode.sk


Eurotour

Prehliadka dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku zameraná na rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku so zdôraznením propagácie Slovenska v zahraničí.
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, A. Dubčeka 27, Piešťany, tel.: 033 / 772 53 75, www.msks-piestany.sk, msks@msks-piestany.sk, www.eurotourpiestany.sk


Grape Festival

Hudobný multižánrový open-air festival, ktorý sa koná od roku 2010 na piešťanskom letisku, hostí mnoho zvučných mien nielen slovenskej, ale aj zahraničnej hudobnej scény.
Grape Agency, Dobrovičova 10, 811 02 Bratislava, www.grapefestival.sk, janci@grapefestival.sk


Mosty

Medzinárodný projekt Mgr. Zory Petrášovej od roku 2003 rozvíja pracovné i priateľské kontakty medzi slovenskými a zahraničnými umelcami, premosťuje rôzne kultúry, umelecké smery a generácie.
Mgr. Zora Petrášová, Bratislavská 80, Piešťany, tel: 0907 772 348


Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny

Tradičné podujatie, ktoré už takmer dve desaťročia oficiálne začína letnú sezónu v Piešťanoch. Ponúka bohatý sprievodný program pre všetky vekové kategórie - slávnostný sprievod mestom, hudobné a divadelné vystúpenia, prezentácie ľudových remesiel a rôzne zábavné atrakcie pre deti i dospelých.


Park Foto

Festival kreatívnej fotografie - originálna výstava fotografií v plenéri organizovaná Piešťanským fotoklubom.
Piešťanský fotoklub, Beethovenova 5, Piešťany, www.fotoklub.kursalon.sk, fotoklub@kursalon.sk


Piešťanské randezvous

Činoherný festival s viac ako 10-ročnou tradíciou, ktorý svojim návštevníkom ponúka predstavenia českých a slovenských divadelných umelcov. Programovú ponuku obohacujú sprievodné výstavy a koncerty.


Piešťanské zlaté stuhy - Concours d' Elegance

Podujatie, ktorého tradícia siaha do 30. rokov minulého storočia, stretnutie historických automobilov spojené so súťažnou prehliadkou za účasti medzinárodnej poroty.
Veteran Car Club Piešťany, Ján Horňák, Južná 8, Piešťany, 0905 276 191, www.vcc-piestany.sk, oldtimer@hornak.sk


Piešťanský festival

Hudobné podujatie, ktorého tradícia sa v Piešťanoch udržiava už viac ako polstoročie. Svoje umenie na ňom každoročne predvádzajú sólisti, spevácke a tanečné súbory a orchestre zo Slovenska i zahraničia. Kultúrny program dopĺňajú spevácke kurzy a výstavy.


Toccata Art - Festival mladých umelcov

Hudobný festival vážnej hudby v podaní mladých umelcov, absolventov a študentov umeleckých akadémií so snahou obnoviť tradíciu promenádnych či abonentných koncertov klasickej hudby v Piešťanoch.
Umelecká agentúra Toccata - Art, Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava, tel: 0915 772 519, www.toccata-art.sk, prokesova@toccata-art.sk


Tradičné umelecké remeslá

Projekt s medzinárodnou účasťou zahŕňa prezentáciu tradičných ľudových remesiel formou predaja a predvádzania remesiel.

OZ Tradičné ľudové umelecké remeslá, Ing. Miloš Kunkel, Strečanského 602, 920 41 Leopoldov, www.ludoveremesla.org, milos.kunkel@ludoveremesla.org


Victoria Regia

Národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou, ktorú organizuje SOŠ záhradnícka Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Mesto Piešťany. Mimoriadne pútavou atrakciou pre všetkých obyvateľov i návštevníkov Piešťan je Kvetinové korzo - sprievod kvetinových alegorických vozov centrom mesta, ktorý je tradičnou rozlúčkou s letnou sezónou v Piešťanoch.
Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Brezová 2, Piešťany, tel: 033 / 762 15 16, www.szaspn.sk, szaspn@szaspn.sk


Young Art Show

Výstava výtvarného umenia, projekt, ktorý poskytuje priestor pre komunikáciu a prezentáciu mladým začínajúcim výtvarníkom - najmä študentom a absolventom domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl.
Nadácia Charity, Palackého 14, 811 02 Bratislava, www.yas.sk, info@yas.sk


Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Festival rozhlasových rozprávok, ktorý organizuje Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, a Slovenský rozhlas každé dva roky. Súťažné tituly hodnotí odborná i detská porota. Festival predstavuje rozprávku vo všetkých jej podobách - literárnej, dramatickej, rozhlasovej a filmovej. Súčasťou bohatého sprievodného programu sú stretnutia s významnými osobnosťami umeleckého života, divadelné predstavenia, koncerty výstavy a workshopy.


Top