Monuments

Town of Piešťany / Monuments


Show only the localities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Kostol Všetkých svätých stojí na hradisku uprostred cintorína vo výške 186 m nad morom, nad cestou spomínanou aj v...
  Dom na Podzámskej ulici č. 14 v Hlohovci je dvojpodlažná budova s dvoma vchodmi a kamenným ostením. Miestnosti a chodby...
  Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského je budova, kde sa v minulosti nachádzal služobný byt hudobného skladateľa,...
  Nie je isté, či sa obec spomína už v Zoborskej listine a či Debret sú Drahovce. Isté je, že dedina patrila roku 1309...
  Jednoloďové pozdĺžne kostolíky s kvadratickou alebo polvalcovou svätyňou, na východe a na západe často s emporou aj s...
  Stráženie detí od 1 do 4 rokov.Otváracia doba 7.00-17.00
  Dedina vznikla spojením Horných a Dolných Dubovian. Prvý krát sa spomína v roku 1278 ako terra Losonc. Už v spomenutom...
  S obcou sa stretávame prvý raz v historických prameňoch v roku 1348 pod názvom Duchreuy a v roku 1352 vo forme...
  Archeologický výskum tu odkryl základy kostola - rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou. Dĺžka kostolíka bola...
Records from 1 to 9 of 9

Top