Monuments

Town of Piešťany / Monuments


Show only the localities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Originally Masaryk´s Civic School, the first building situated at the edge of the new, central square previously...
  The work of a folk baroque artist, there is an inscription and the dating 1783 carved on the base.
  A listed cultural sight. This patulous, solitaire building is situated at the end of the Town Park, where it has stood...
  This modest, one - nave neogothic sacral object was designed by an anonymous architect and built in 1897. It...
  A listed cultural sight. the Spa hotel Thermia Palace and the balneotherapeutic building Irma, which form a united...
  A listed cultural sight. The classicistic church, where worships have been held since 1831. It was built at the...
  This oldest functional building in the town - originally called the Inn for Nobles, is probably commorated by Adam...
  Klasicistický kaštieľ v Seredi vznikol na križovatke ciest pri dôležitom prechode cez rieku Váh. Bol kráľovským...
  In the 15th century the importance of Smolenice increased considerably, because a castle was built there which...
  The unique bronze Statue of a man breaking his crutches is the famous symbol of Piešťany, this masterpiece of academic...
  Sokolovce sú jediným pútnickým miestom v piešťanskom dekanáte. Vznik sochy Sedembolestnej Panny Márie je datovaný do...
  Z obdobia klasicizmu pochádzajú v Hlohovci dve budovy, a to Zemianska kúria na Malinovského ulici a tvz. sokolovňa....
  Sokolovce ležia na ľavom brehu Váhu. Na severnej strane susedia so svetoznámym kúpeľným mestom Piešťany, ktoré sú...
  Dejiny farnosti :Správa, v ktorej sa prvýkrát spomína sokolovská farnosť pochádza z roku 1332. Rímskokatolícka...
  Ako Krakovany tak aj Stráže sa uvádzajú v Zoborskej listine z roku 1113 ako Villa Spectaculi, t. j. dedina strážcov....
  Zo známej Zoborskej listiny poznáme iba názov potoka Sipco (1113). Obec sa prvý krát spomína až v roku 1349 od menom...
  Podhorská obec pod Malými Karpatami ležiaca v severnej časti Trnavskej sprašovej tabule. Prvý krát sa spomína v roku...
  From 1340 on, there are found references to Jewish community in Trnava. In 1494 were the Jewish people accused of...
Records from 1 to 18 of 18

Top